Lithomaker laat jouw afbeelding leven

5/5

Privacyverklaring InfinityPro B.V. - Lithomaker.nl

InfinityPro B.V. – Lithomaker.nl, gevestigd in Renkum, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

​Contactgegevens:
-www.lithomaker.nl
lithomaker@infinitypro.nl

– KvK Arnhem: 75389223

​Persoonsgegevens die wij verwerken
InfinityPro B.V. – Lithomaker.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons
verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die
wij kunnen verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Beeldmateriaal

​Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen
over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming
hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een
bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn
bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met
ons op via e-mail, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken:
InfinityPro B.V. – Lithomaker.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de
volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit
te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming:
Wij nemen nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het
gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of
-systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
InfinityPro B.V. – Lithomaker.nl) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden:
InfinityPro B.V. – Lithomaker.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en
verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht,
sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau
van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven ten
alle tijden verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming
voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door InfinityPro B.V. – Lithomaker.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
InfinityPro B.V. – Lithomaker.nl neemt de bescherming van uw gegevens
serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of
er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via
lithomaker@infinitypro.nl